Ezra Stoller Portfolio – 1969

Round House (B/W – Daytime)

zoom

Photo credit: © Ezra Stoller / Esto