Ezra Stoller Portfolio – 1969

Round House (Sunset)

zoom

Photo credit: © Ezra Stoller / Esto