Ezra Stoller Portfolio – 1969

Round House (Dusk)

zoom

Photo credit: © Ezra Stoller / Esto